Skip to main content

Lex Maria: Avled efter fallskada

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 09:30 CEST

Den äldre kvinnan vårdades på sjukhus men föll och ådrog sig en höftfraktur.

Många akuta operationer gjorde att hon fick vänta en och en halv dag på att opereras. Kommunikationen kring var hon sedan skulle vårdas var bristfällig och hon skickades därför efter ingreppet tillbaka till vårdavdelningen.

Att hon hade svårigheter att andas och låg syresättning av blodet trots syrgas gjorde det svårt att vårda henne. Någon ledig plats på rätt vårdnivå hittar man dock inte. Tre dygn efter operationen avlider kvinnan.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-785 81 00, 070-546 11 44