Skip to main content

Lex Maria: Avled efter infektion i venport

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 09:15 CEST

Mannen hade en komplicerad cancersjukdom och fick en så kallad venport inopererad för att underlätta cellgiftsbehandlingen.

Denna behandling inleds dock några dagar innan venporten sätts in. Två dagar senare kommer mannen åter till sjukhuset med en svår sårinfektion och blodförgiftning.

Efter tre dagars intensivvård avlider mannen.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 28 eller 070-688 84 40

 

Med vänlig hälsning

Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting