Skip to main content

Lex Maria: Avled under intensivvård

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2013 09:29 CEST

Hög arbetsbelastning, brister i rutiner, kompetens, kommunikation och information kan ha bidragit till att en svårt sjuk man avled under vården på sjukhus.

Mannen kommer till sjukhuset med symptom på förvirring, mycket höga blodsockernivåer och sviktande blodtryck. Han lider av diabetes med svåra komplikationer, är njurtransplanterad och svårt hjärt-kärlsjuk.

Mannen läggs in för övervakning på intensivvårdsavdelning, där han bland annat får lugnande och smärtstillande medicin. Under intensivvården drabbas han av ett andnings- och hjärtstillestånd som trots att det behandlas omedelbart leder till svåra hjärnskador.

Medicineringen vid vårdtillfället kan, förutom mannens svåra grundsjukdom, ha bidragit till utvecklingen. Han avlider senare till följd av det inträffade.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 28 eller 070-688 84 40