Skip to main content

​Lex Maria: Behandling av hudcancer fördröjdes

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2017 15:30 CEST

En patient söker vård för hudförändring. Den bedöms som godartad och behandlas men återkommer efter några månader och visar sig vara hudcancer.

Patienten opereras därefter men det visar sig snabbt att cancern har fått spridning på fler ställen i kroppen. Proverna som togs var svårtolkade och den slutgiltiga diagnosen blev svår att säkerställa.

Eftersom man inväntade fler utredningar fördröjdes den bromsande behandlingen ytterligare. Sjukdomsförloppet var mycket aggressivt och patienten avled efter några månader.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria
Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information
Chefläkare Solveig Hällgren, Västerbottens läns landsting, telefon 076-805 40 91.

Vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-214 43 47

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum