Skip to main content

Lex Maria: Benbrott efter fall

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 09:30 CET

Den äldre patienten, dement men i övrigt pigg, vårdades på sjukhus efter en mindre operation.

Man bedömde vid inläggningen att det fanns en viss risk för fall men dokumentationen i journalen var otillräcklig. Det blev därför inte tydligt om man borde sätta in specifika åtgärder.

Dagen efter operationen går patienten ut i korridoren i ett obevakat ögonblick, faller och bryter både lårbenshals och armbåge. Hen har i efterhand ett ökat behov av vård och omsorg.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Solveig Hällgren, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-785 73 01 eller 076-805 40 91

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum