Skip to main content

Lex Maria: Böld på ryggen orsakade blodförgiftning

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2017 09:30 CEST

Patienten som är rullstolsburen efter en ryggmärgsskada kom till sjukhusets akutmottagning från hälsocentralen eftersom hen hade kraftig värk i ryggen.

Hen hade också hög feber, snabb puls och ett förhöjt infektionsprov. På hälsocentralen misstänkte man en djupare infektion, kontaktade ryggspecialist och remitterade sedan patienten till sjukhus. På akuten dränerade man en böld och skickade sedan hem patienten med antibiotika mot infektionen.

När svaret på blododlingen kommer nästa dag visar det på en spridd infektion, så kallad sepsis. Patienten läggs därför in på sjukhus för intravenös behandling. Den operation som senare görs hade möjligen kunnat göras tidigare.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Sonja Sundqvist, Västerbottens läns landsting,
telefon 070-295 23 88

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum