Skip to main content

Lex Maria: Borde ha förlösts med kejsarsnitt

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 09:30 CEST

Missförstånd mellan läkare ledde till ökade risker för gravid kvinna med en levertumör.

När den gravida kvinnan kom till förlossningen upptäckte man att hon också hade en stor elakartad tumör i levern. Man genomför en normal förlossning och ett friskt barn föds. En timme senare drabbas hon av buksmärtor och man konstaterar att tumören blöder ut i bukhålan.

Läget kan dock stabiliseras och kvinnan opereras nästa dag. Efter två veckor kan man skriva ut henne från sjukhuset, men hon avlider i sin spridda tumörsjukdom tre månader senare.

Under vården uppstod missförstånd mellan flera kliniker, bland annat om val av lämpligt förlossningssätt. Det innebar en allvarlig risk för patienten men påverkade inte utgången av fallet.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 28 eller 070-688 84 40.

 

Med vänlig hälsning

Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting