Skip to main content

Lex Maria: Bristande dokumentation försvårade vård

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 09:30 CET

Mannen var andfådd och när han kom till hälsocentralen skickades han till sjukhus. Han fick intensivvård men då det visade sig att han var skriven i Västerbottens län överfördes han hastigt dit för specialistvård.

Dokumentationen vid överföringen var bristfällig med många inblandade läkare. Därigenom försvåras både bedömning och handläggning och mannen blir snabbt sämre. Senare i förloppet konstaterar man att han har en svår leversjukdom.

När hans tillstånd blir bättre flyttar han till sjukhuset på hemorten, där han senare avlider som följd av sin svåra sjukdom.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Malin Hamrén, Västerbottens läns landsting,
tfn 070-277 01 07.

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum