Skip to main content

Lex Maria: Bröt höften vid fall på sjukhus

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 09:30 CET

Den äldre mannen hade ramlat och lades in på sjukhus. Eftersom han behövde mobilisering flyttades han efter några dagar till en annan klinik för fortsatt rehabilitering.

Risken att han skulle falla på nytt varierade under vårdtiden och kontinuerliga bedömningar av fallrisken ledde till olika förebyggande insatser. Trots omfattande åtgärder för att förhindra fall ramlar han vid ett toalettbesök och ådrar sig en höftledsfraktur.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-785 81 00, 070-546 11 44

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum