Skip to main content

Lex Maria: Cellgiftsbehandling påbörjades innan tandutdragning

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 12:51 CEST

En äldre man med cancer stod inför en cellgiftsbehandling. På sjukhuset upptäcktes en infektion i en tand och cellgiftsbehandlingen påbörjades innan tanden drogs ut. Mannen drabbades av svår infektion och avled efter några veckor i sviterna av denna.

Den äldre mannen hade en nyupptäckt cancer i matstrupen och skrevs in på Norrlands universitetssjukhus för att inleda en cellgiftsbehandling. I samband med det upptäcktes en infektion i en tand och mannen fick en remiss till tandläkare som konstaterade att tanden måste dras ut.

Cellgiftsbehandlingen påbörjades, varefter tanden drogs ut. Någon dag senare reste mannen hem. En kort tid därefter drabbades mannen av en svår infektion och blodförgiftning i såret efter den utdragna tanden och allmäntillståndet försämrades. Efter några veckor avlider mannen på sjukhuset i hemkommunen.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 00 00 (växel) eller 070-688 84 40.

 

 

Hälsningar

Jan Alfredsson, kommunikationsstaben