Skip to main content

Lex Maria: Deprimerad kvinna tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 11:12 CEST

Den 30-åriga kvinnan led sedan ett tiotal år av en tilltagande nedstämdhet och uttryckte också ibland tankar på självmord. Under 2000-talet hade hon flera kontakter med psykiatrin, kontakter som omfattade både inläggning på sjukhus och stöd i öppen vård.

Kvinnan var vid flera tillfällen självdestruktiv och självmordsnära, samtidigt som hon i vården ansågs svår att motivera för regelbunden läkemedelsbehandling. När hennes tillstånd tycktes bli stabilare planerade man inom vården för fortsatt långsiktig rehabilitering, bl.a. med arbetsträning.

Kort därpå meddelade kvinnan att hon erbjudits annan hjälp i sjukvården och därför inte ville fortsätta rehabiliteringen. Hon fick då mediciner som skulle räcka över den kommande långhelgen. Efter helgen försvinner hon emellertid och återfinns efter några månader död. Obduktionen visar att hon tagit sitt liv med mediciner som hon fått i vården.

För att klarlägga om vården brustit i kontakten med kvinnan har chefläkaren lämnat ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 81 00 eller 070-546 11 44.


Hälsningar
Ulrika Persson, informatör
Informationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 62, 070-582 70 62