Skip to main content

Lex Maria: Deprimerad man tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 10:47 CEST

En medelålders man led sedan lång tid tillbaka av psykotiska besvär och hade sedan mitten av 90-talet haft flera kontakter med psykiatrisk vård. Kontakterna omfattade både inläggning på sjukhus och stöd i öppen vård. Mannen hade återkommande försämringsperioder och han hade vid ett flertal tillfällen försökt ta sitt liv.

Under våren 2009 läggs mannen in på en av länets psykiatriska kliniker efter att hans tillstånd har försämrats. Orsaken till försämringen tros vara att han, precis som ett antal gånger tidigare, slutat ta sina mediciner. Mannens tillstånd förbättras efter att han börjat medicinera regelbundet igen och han skrivs ut från sjukhuset. Under våren hade mannen därefter regelbunden kontakt med psykiatrin.

Mannen hade svårt att förlika sig med att vara beroende av stöd och mediciner och klagade över hans tappade förmågor. Under våren upplevdes mannen vara mer uppgiven än vad han varit tidigare men uppfattas som stabil. Kort därefter tar mannen sitt liv.

För att klarlägga om vården brustit i kontakten med mannen har chefläkaren lämnat ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 81 00 eller 070-546 11 44.