Skip to main content

​Lex Maria: Diagnos av malignt melanom fördröjdes

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2017 09:00 CEST

En patient sökte vård på en hälsocentral i länet på grund av en hudförändring som börjat blöda.

Förändringen bedömdes vara godartad, men 1,5 år senare konstateras det att patienten har en malign förändring. Det krävdes två operationer för att få bort hela hudförändringen. Patienten följs nu under tre års tid.

Västerbottens läns landsting har tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Eftersom det inte kan uteslutas att en fördröjning av diagnos kunnat medföra allvarliga konsekvenser för patienten anmäls ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Sofie Jacobsson, Västerbottens läns landsting. 070-695 27 79.

Vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-214 43 47

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum