Skip to main content

​Lex Maria: Diagnos fördröjdes

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2017 12:00 CEST

En patient som tidigare haft kärlproblem kom in akut på morgonen till ett av länets sjukhus med kraftiga ryggsmärtor, svaghet och domningar i ena benet.

Undersökningar av ryggen gjordes men ingen säker diagnos kunde ställas förrän på kvällen. Då upptäcktes att en kärlförträngning i nedre kroppspulsådern orsakade symtomen. Efter fastställd diagnos blev patienten snabbt opererad.

I efterhand kunde man konstatera att det tidigare under dagen fanns symtom på bristande blodcirkulation i benen, men dessa symtom misstolkades. Diagnos och därigenom behandling kom därför att fördröjas på ett sätt som orsakade vårdskada för patienten.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria
Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information
Chefläkare Solveig Hällgren, Västerbottens läns landsting, telefon 076-805 40 91.

Vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-214 43 47

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum