Skip to main content

Lex Maria: Drog ut fel tand

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 09:30 CEST

Patienten hade stora problem med sina tänder och kom till tandvården med en önskan att få en fullständig rehabilitering av sina tänder.

När man på kliniken planerade behandlingen bedömde man att flera tänder behövde dras ut. Av misstag drogs fel tand ut i vänster underkäke, vilket inte uppmärksammades förrän efter tio månader.

Prognosen för den planerade behandlingen blir på så vis mer osäker och förlusten av tanden kan leda till större ingrepp än avsett.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Tandvårdsstrateg/cheftandläkare Ulf Söderström,
Västerbottens läns landsting, tfn 070-389 42 40.

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
090-785 18 52, 070-518 18 52
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum