Skip to main content

Lex Maria: Fel behandling vid hjärtinfarkt

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 09:30 CEST

Den åldrige mannen insjuknade med bröstsmärtor och sökte vård på sin hälsocentral. EKG-undersökningen tydde på hjärtinfarkt och han skickades akut med ambulans till länsdelssjukhus för vård.

Patienten fick emellertid inte någon propplösande akut behandling, trombolys, trots att skäl för sådan förelåg. Brist på tid, personal och fortbildning samt patientens höga ålder anges som skäl för den uteblivna insatsen. Mannen kom dock snabbt under vård och behandlades framgångsrikt när han kom till sjukhus.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Dennis Hansson, Västerbottens läns landsting, telefon 070-669 65 93