Skip to main content

Lex Maria: Felbedömda tandbesvär

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 15:39 CET

En patient som går på sedvanliga rutinbesök vid en av Folktandvårdens kliniker får besvär i en kindtand. Besvären bedöms som en följd av tandlossning och behandlas som så. 2015 har besvären förvärrats och var kommer genom slemhinnan bakom tanden som dras ut.

Remiss skickas till sjukhustandvården då behandlaren tycker att förloppet efter tandutdragningen inte blir som förväntat. Där upptäcks på röntgen en cysta som kan spåras bakåt i tiden på tidigare tagna röntgenbilder.

Patienten remitteras direkt till avdelningen för käkkirurgi där hen för närvarande genomgår en långvarig behandling. Prognosen bedöms ändå som god.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Cheftandläkare Ulf Söderström, Västerbottens läns landsting, 070–389 42 40.
Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum