Skip to main content

Lex Maria: Fick bröstcancer trots att brösten opererats bort

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 09:28 CET

Eftersom kvinnan hade en ärftlig risk för bröstcancer opererades hennes bröst bort i förebyggande syfte. Sex år senare fick hon diagnosen spridd bröstcancer.

Utredningen visar att diagnosen fördröjts och i sin tur fördröjt aktiv behandling. Eftersom det inte kan uteslutas att det lett till att sjukdomen spridit sig bedöms kvinnan ha utsatts för en allvarlig vårdskada.

Ärendet rör vård inom två landsting, som båda utrett sin del av vården. Västerbottens läns landsting har därefter tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning och anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Sofie Jacobsson, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-785 74 85 eller 070-695 27 79

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum