Skip to main content

Lex Maria: Fick dra ut två tänder

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 09:32 CEST

Tidigare röntgenbilder visade vid en kontroll att mannen hade angrepp av karies. Angreppen missades dock av tandvården och när mannen fick akut tandvärk blev resultatet att man fick dra ut två tänder.

Mannen hade bedömts som en högriskpatient med behov av regelbunden kontroll och stödbehandling. Eftersom tandvården inte följt behandlingsplanerna hade man också missat att kalla honom.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Tandvårdsstrateg/cheftandläkare Ulf Söderström, Västerbottens läns landsting,
tfn 070-389 42 40.

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
090-785 18 52, 070-518 18 52
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum