Skip to main content

Lex Maria: Fick hjärtflimmer under behandling

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 15:49 CEST

En yngre kvinna led av depression och behandlades med antidepressiv och lugnande medicin på en av länets psykiatriska kliniker. När kvinnans depression tilltog beslutades att hon skulle få elbehandling, ECT. Innan behandlingen påbörjades gjordes en sedvanlig bedömning där bland annat ett EKG, som inte visade några förändringar, togs.

Den första behandlingen genomfördes framgångsrikt. I samband med det andra behandlingstillfället fick kvinnan dock en störning av hjärtrytmen (ventrikelflimmer). Behandling sattes in omedelbart och kvinnan fick inga skador av det inträffade.

Kombinationen av antidepressiv och lugnande medicinering kan ha bidragit till att öka hjärtats benägenhet för rytmstörningar. Detta kunde dock inte ses på EKG som togs före det inträffade utan enbart vid vissa undersökningar efteråt.

De inblandade verksamheterna har nu sett över sina rutiner, och uppmärksammat sin personal på den mycket ovanliga komplikationen. En arbetsgrupp har startats för att vidareutveckla indikationer och rutiner för ECT-behandling.

Chefläkaren har nu överlämnat ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt Lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, 070-688 84 40