Skip to main content

Lex Maria: Fick hjärtinfarkt vid ryggoperation

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 09:35 CEST

Kvinnan skulle opereras för en förträngning i ryggraden. Hon uppgav att hon inte hade några hjärt-lungproblem men man noterade att det fanns vissa riskfaktorer för kranskärlssjukdom. Ryggproblemen gjorde att man inte kunde bedöma hennes fysiska prestationsförmåga. EKG tydde på en skada på hjärtmuskeln men gav inga säkra tecken på infarkt. 

Första dygnet efter operation behövde man operera om patienten för att ta bort en skruv i operationsområdet. Kvinnan fick blodtransfusion och operationen genomfördes. Proverna som togs före ingreppet visade att hon drabbats av en hjärtinfarkt – vilket man inte observerat. Efter operationen noterades infarkten och kvinnan överfördes till hjärtavdelning, där hon fick adekvat behandling.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria. 

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs. 

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan. 

För mer information:
Chefläkare Göran Edbom, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 15 76 eller 070-581 92 33