Skip to main content

Lex Maria: Följde inte vårdprogrammet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 09:29 CET


Dottern upplevde att hennes åldrige far blivit personlighetsförändrad och sned i ena mungipan och sökte därför sjukvården.

Två månader tidigare hade mannen drabbats av ett trauma då han fallit och slagit huvudet, men valt att inte söka vård. Denna gång undersöker man mannen, skickar hem honom men planerar för fortsatt utredning.

Samma kväll blir han sämre och förs till sjukhus. Där konstaterar man en blödning och opererar honom akut. Man noterar också att vårdprogrammet för stroke inte följts.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 81 00, 070-546 11 44