Skip to main content

​Lex Maria: Förbättring slutade med självmord

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 10:11 CET

En ung tonåring får behandling för ångest och depression i öppenvården. Patientens ätstörningsbehandling var färdig och uppföljning av medicin hade flyttats till annat sjukhus.

Då patienten mådde bättre fanns ingen anledning till flera insatser.

Efter några månader görs en ny bedömning med anledning av självskadebeteende och ökande ångest. En ny höjning av den medicinska behandlingen görs och kopplas till ett tidigt återbesök och uppföljning via telefon.

Kort efter tar den unga patienten ändå sitt liv.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria. 

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan. 
 
Mer information
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 81 00, 070-546 11 44.

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum