Skip to main content

Lex Maria: Fördröjd diagnos av hudcancer

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 09:31 CEST

Personen kontaktade sin hälsocentral eftersom hen hade en hudförändring som vuxit och blött och som hen ville kontrollera.

Personen placeras på väntelista och får vänta två månader på att komma till hälsocentralens prickmottagning för bedömning. Vid besöket beslutar man ta bort två förändringar, men ytterligare en månad går innan ingreppet görs.

När den borttagna vävnaden analyseras visar den på malignt melanom och personen remitteras vidare till sjukhus, där hen senare opereras.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Sonja Sundqvist, Västerbottens läns landsting,
telefon 070-295 23 88.

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum