Skip to main content

Lex Maria: Diagnos av urinstämma fördröjdes

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2017 09:28 CEST

Personen hade smärtor i ryggen och urininkontinens och sökte därför vård. Proverna som togs var utan anmärkning, men läkaren konstaterade en rundad icke ömmande förändring vid sidan av naveln.

Hen bedömer att det rör sig om misstänkt njursten och ansträngningsinkontinens och planerar att undersöka urinvägarna med ultraljud. Under tiden behandlas patienten med medicin mot trängningar samt smärtlindrande.

Tio dagar senare kontaktar hen hälsocentralen då remissen till röntgen inte kommit fram. När hen dagen därpå tas emot på röntgen upptäcker man bland annat en utspänd urinblåsa. Hen läggs in och tappas på sex liter urin men kan därefter skrivas ut till hemmet.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Sonja Sundqvist, Västerbottens läns landsting,
telefon 070-295 23 88

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum