Skip to main content

Lex Maria: Fördröjd diagnos vid mag-tarmproblem

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 10:49 CET

Äldre man med mångåriga mag-tarmproblem från tidigare strålbehandling av urinvägstumör söker på hälsocentral på grund av trötthet och ökande besvär från tarmen.

Till följd av bristande kommunikation, dokumentation och följsamhet till rutiner fördröjs utredningen av vad som senare visar sig vara en tumör i ändtarmen.

Med anledning av den fördröjda diagnosen påbörjades inte korrekt behandling och förutsättningarna för definitiv bot försämrades under tiden.

Bristande kontinuitet i läkarbemanning kan vara en del av förklaringen.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Chefläkare Sofie Jacobsson, Västerbottens läns landsting, 070–695 27 79.

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum