Skip to main content

Lex Maria: Fördröjda insatser

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 14:46 CET

Kvinna med svår hjärtsjukdom kommer in till sjukhus p.g.a. andnöd. Till följd av platsbrist blir hon inte inlagd på kardiologavdelningen eller Mava, medicinska akutvårdsavdelning utan läggs i stället in på strokeavdelningen.

Brister i dokumentation, prioritering och överlämnande kan ha bidragit till fördröjda insatser.

Patienten avlider till följd av sin hjärtsjukdom.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Malin Hamrén, Västerbottens läns landsting, telefon 070-277 01 07.

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum