Skip to main content

Lex Maria: Förlamades efter operation

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 09:30 CEST

Mannen som lider av Bechterews sjukdom föll och ådrog sig ett brott på ryggraden. Han förs därför till sjukhus, där man beslutar om operation. I samband med att han sövs och förbereds för ingreppet glider brottet så att ryggmärgen kommer i kläm och skadas.

Trots att man upptäcker glidningen omedelbart och också vidtar åtgärder blir mannen förlamad i benen.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 28 eller 070-688 84 40