Skip to main content

Lex Maria: Försenad diagnos av tandlossning

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 09:30 CEST

Den unga kvinnan lider av flera sjukdomar, bland annat diabetes typ 1. Hon får veta att diabetes ökar risken för sjukdomar i munhålan och klassificeras utifrån sin sjukdomsbild som riskpatient i tandvården.

Hon har omfattande problem med karies men också ett bettfel som behandlas med tandställning. Varken egenvård eller tandreglering är framgångsrik.

Trots att hon klassificerats som riskpatient görs ingen tydlig vårdplan. Tandvården fokuserar på att behandla hennes karies och bettfel, men noterar inte de tecken som tyder på begynnande tandlossning. Först tre år efter att de första tecknen syns på röntgen noterar man klara tecken på sjukdom.

Hon remitteras då vidare till specialist som inleder behandling omedelbart. Planen som görs omfattar både akut och långsiktig behandling. Dit hör bland annat att ersätta de tänder som kvinnan förlorat i sjukdomen.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Tandvårdsstrateg Hans Forsberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 61 eller 070-375 73 61