Skip to main content

Lex Maria: Fraktur misstogs för axel ur led

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2017 10:00 CEST

Patienten hade halkat utomhus och fördes med kraftig smärta i axeln till akuten i ambulans. Bedömningen blev att axeln var ur led och man försökte lägga den till rätta.

När försöket inte lyckas förs patienten till röntgen, där man konstaterar en fraktur på överarmen. Behandling utan föregående röntgen innebär att patienten utsatts för risk för nervskada. Patienten opereras för frakturen och urledvridningen med gott resultat och kan skrivas hem ett par dagar senare.

Västerbottens läns landsting har tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning och anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information:
Sofie Jacobsson, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 090-785 74 85 eller 070-695 27 79

Vänliga hälsningar
Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum