Skip to main content

Lex Maria: Gravid kvinna fick för mycket järn

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2017 09:28 CEST

Den gravida kvinnan led av trötthet och ryggbesvär och vände sig därför till hälsocentralen.

Kvinnan var via mödravården ordinerad järntabletter mot sitt låga blodvärde och på hälsocentralen konstaterar läkaren att värdet fortfarande är lågt. Efter konsultation med bland annat jourläkare på kvinnokliniken ordineras kvinnan järninjektioner, utan att man först verifierar eventuell järnbrist genom att ta blod- och järnstatus. Ett lågt blodvärde kan ha andra orsaker än järnbrist och för mycket järn kan vara skadligt för både kvinnan och fostret.

Patienten får två injektioner med järn men det låga blodvärdet kvarstår. Hon remitteras då vidare till kvinnokliniken, där hon genomgår en omfattande utredning.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Sonja Sundqvist, Västerbottens läns landsting,
telefon 070-295 23 88.

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
Telefon: 070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum