Skip to main content

Lex Maria: Hittades död i sitt hem

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2017 10:00 CEST

En medelålders patient med psykisk sjukdom hittades död i sitt hem efter att vårdpersonal försökt att nå hen.

Patienten fick vård på en mottagning i länet för sin psykiska sjukdom. Efter att tillståndet förbättrats fick hen åka hem och kunde efter besök hos sin läkare sluta med sin medicin.

Några månader senare ringer patienten till mottagningen och mår åter sämre. Patienten uppmanas att söka vård akut under kvällen om hen behöver det. Personalen försöker sedan att nå patienten och besöker även bostaden utan att få någon kontakt.

Patienten hittas sedan död i sitt hem och man bedömer att hen tagit sitt eget liv.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.
Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvårdens drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information
Chefläkare Solveig Hällgren, Västerbottens läns landsting
Tfn 090-785 73 01, 076-805 40 91

Med vänlig hälsning
Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum