Skip to main content

Lex Maria: Högt tryck i ögat missades

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 10:00 CEST

En äldre patient remitteras från en optiker till ögonkliniken för högt ögontryck på vänster öga. Man diagnosticerar ett glaukom, det vill säga för högt tryck i ögat, och patienten får behandling, information om sjukdomen och fortsatta kontroller och behandling.

Patienten kom på två täta kontroller efter diagnosen. Vid sista besöket bestämmer man att nytt läkarbesök ska göras om två månader. Det besöket blir inte av. Efter drygt ett år kontaktar anhörig ögonklinikens mottagning då patienten känner av nedsatt syn. Vid undersökning konstaterar man att synen på vänster öga gått förlorad på grund av för högt ögontryck. Då ser man också att patienten aldrig blev kallad till den planerade tryckkontrollen. Missen i att göra bokningsunderlag för patienten orsakade en vårdskada.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Oscarsson, Västerbottens läns landsting, 0910-77 18 29 eller 070-348 15 13.

 

Vänliga hälsningar
Anja Hansen
Kommunikationsstaben