Skip to main content

Lex Maria: Kärlkramp var akut

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2013 09:27 CET

En man i medelåldern kontaktar sin hälsocentral på grund av besvär med en långdragen förkylning och med andningsbesvär. Han medicineras sedan tidigare med läkemedel mot astma, högt blodtryck och höga värden på blodfetter.

Mannen får en akuttid för bedömning och berättar då att han sedan en vecka tillbaka har besvär med smärta ut i armarna och tryck över bröstet när han anstränger sig. Läkaren misstänker att han har kärlkramp och planerar för en fortsatt utredning. Hans bedömning är att det inte är en akut instabil kärlkramp.

Patienten skickas hem. Två veckor senare får han ett hjärtstopp på sitt arbete som inte kan hävas. Han avlider till följd av detta.

Efter den här händelsen planeras för upprättande av vårdprogram vid nydebuterad/instabil angina pectoris och samtidig information till medicinskt ledningsansvariga i primärvården.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 81 00 eller 070-546 11 44.

 

hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben