Skip to main content

Lex Maria: Komplikation vid blindtarmsoperation

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 09:30 CET

Flickan hade feber, smärtor i buken och kräktes och när hon kom till sjukhuset lades hon in för observation.

Man misstänkte blindtarmsinflammation eller så kallad körtelbuk. Smärtorna tilltog under natten och hon skickades akut till röntgen för att säkerställa diagnosen. Man konstaterade blindtarmsinflammation, men det drog ut på tiden innan hon kunde opereras.

Under operationen konstaterar man att blindtarmen brustit. När man också misstar en inflammerad äggledare för blindtarmen, leder det till att man utöver blindtarmen avlägsnar höger äggledare och en del av höger äggstock. Behandlingen ledde till ett långt vårdförlopp.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Sonja Sundqvist, Västerbottens läns landsting,
telefon 070-295 23 88

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum