Skip to main content

Lex Maria: Kvinna tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 09:35 CET

Kvinnan led av ett posttraumatiskt tillstånd. Ångest och nedstämdhet ledde till att hon kontaktade vården.

Hon behandlades med både mediciner och samtal och var nöjd med detta. Då och då under behandlingen drabbades hon av ångest och försökte också vid ett tillfälle att ta sitt liv.

Efter det gör vårdpersonalen löpande riskbedömningar av hennes tillstånd. Risken bedöms som låg men efter en konflikt utanför vården tar kvinnan ändå sitt liv.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 74 85, 070-546 11 44.