Skip to main content

Lex Maria: Lång handläggning av misstänkt stroke

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 09:30 CEST

Den äldre mannen led av högt blodtryck men var i övrigt frisk. När han insjuknade med yrsel, dålig balans, sluddrigt tal och illamående larmades ambulans. Han bedömdes som orienterad till tid och rum, med förhöjt blodtryck men utan neurologiska bortfall. 

Eftersom hans allmäntillstånd var så pass mycket bättre än när larmet först gick fick ärendet under transporten en lägre prioriteringsgrad. När ambulansen anlände till akuten var arbetsbelastningen mycket hög. Överlämning gjordes i korridoren och utan ny bedömning av patienten. Mannen fick därför vänta länge innan han fick träffa läkare. 

När han till slut undersöks av jourläkare bedöms han som strokepatient, men eftersom det gått lång tid sätter man inte in propplösande behandling utan lägger in honom för utredning. Röntgen bekräftar diagnosen, rehabilitering inleds och mannens allmäntillstånd förbättras något. 

Efter drygt fem dygn påträffas han livlös i sängen och den hjärt-/lungräddning som inleds blir utan resultat. Röntgen som gjorts visade på en komplicerad kärlsjukdom, där tidig propplösande behandling möjligen inte kunnat ändra förloppet. 

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria. 

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs. 

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom. 

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan. 

För mer information:
Chefläkare Ulf Oscarson, Västerbottens läns landsting, telefon 0910-77 15 13 eller 070-348 15 13.