Skip to main content

Lex Maria: Lång väntetid för undersökning vid cellförändring

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2018 08:15 CET

En kvinna med gynekologiska besvär, som visade sig vara cellförändringar, fick vänta flera månader på en andra undersökning.

Patienten sökte vård vid ett sjukhus i länet och symptomen visade sig bero på cellförändringar. På grund av i huvudsak lång kö till nödvändig undersökning och provtagning fördröjs utredningen.

Patienten har behandlats och är helt utan tecken på ytterligare cellförändringar.

Västerbottens läns landsting har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Köerna till det aktuella ingreppet är nu korta. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Malin Hamrén, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 070-277 01 07

Vänliga hälsningar
Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum