Skip to main content

Lex Maria: Långdragen utredning om cancer

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 09:30 CET

Redan när den äldre kvinnan sökte distriktsläkare för sina buksmärtor misstänkte man att hon hade en allvarlig sjukdom och hon remitterades vidare till sjukhus för utredning.

Trots röntgen, provtagning och diskussion i multidisciplinär konferens kunde man inte säkerställa diagnosen.

Kvinnans tillstånd blev under tiden allt sämre och hon sökte efter tre månader akut på nytt. Hon lades in på sjukhus och dog kort därefter. De slutgiltiga provsvaren visade på svårartad cancersjukdom, sannolikt från lever och gallvägar.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria. Arbetet med standardiserade vårdförlopp för ett flertal cancerdiagnoser kommer att påskynda utredningar avsevärt i landstinget framöver.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Maria Thorén Örnberg, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-390 00 eller 070-593 83 53

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum