Skip to main content

Lex Maria: Man tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 13:14 CEST

Mannen hade problem med missbruk, depressiva perioder och ADHD och hade sedan ett tiotal år kontakt med psykiatrin.

Han hade vistats på behandlingshem för sitt missbruk och också kortvarigt flera gånger vårdats på sjukhus, då han bland annat fått elbehandling. Återkommande uttalade han tankar på att ta sitt liv och han gjorde också försök vid några tillfällen.

Sedan några år hade han en frivillig kontakt med dubbeldiagnosteamet. Periodvis besökte han teamet ofta och periodvis gjorde han uppehåll. Det sista halvåret avbokade han ofta tider och gick inte att nå på telefon. Hans bostadssituation var turbulent och han var ibland utan bostad.

Veckan innan han dog fick han plats på ett boende för missbrukare, dit han själv önskat komma. Efter att ha deltagit i en fest avviker han emellertid och hittas senare död i ett källarutrymme.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Carl-Gustaf Olofsson, Västerbottens läns landsting, telefon 0910-77 17 83 eller 070-536 49 69