Skip to main content

Lex Maria: Missad koll av njurfunktion

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2016 11:00 CET

En äldre multisjuk patient får, trots nedsatt njurfunktion, ett urindrivande läkemedel utan att njurfunktionen kontrolleras.

Drygt en månad senare har patienten utvecklat en diabetes och får ett läkemedel mot det som även det är olämpligt vid nedsatt njurfunktion.

I samband med inläggning på sjukhus får patienten njursviktsbehandling och de båda olämpliga läkemedlen tas bort.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, tfn 090-785 81 00, 070-546 11 44.

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum