Skip to main content

Lex Maria: Missad senskada

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 11:34 CEST

I samband med att en man kapar ved skadar han sig och får ett sår på ett finger. Han söker sjukvård omgående och såret sys. Ett par veckor senare ser såret infekterat ut och när vårdpersonal ser till skadan uppmärksammas att fingret inte kan sträckas ut.

Han remitteras omgående till hand- och plastikkirurgen där man konstaterar att två senor är avsågade. Man får dock avvakta med operation eftersom området fortfarande är infekterat.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 81 00 eller 070-546 11 44.