Skip to main content

​Lex Maria: Missad senskada i fingret

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2018 09:00 CET

En patient sökte vård akut vid en av länets sjukstugor efter att ha skurit sig i handen.

Såret undersöks och sys ihop av läkare. Patienten informeras att besöka en hälsocentral på hemmahörande ort för att ta bort stygnen när såret läkt.

Vid borttagning av stygnen konstateras det att patienten har svårt att röra lillfingret. Patienten hänvisas till handkirurg som fastställer att en muskelsena i fingret är av.

Patienten opereras cirka två veckor efter skadan, vid den tidpunkten har den brutna senan krympt. Operationen borde ha skett direkt efter skadan. Patienten har i efterhand genomgått flera operationer. Rehabilitering pågår fortfarande.

Västerbottens läns landsting har tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning och anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan. 

Mer information
Chefläkare Nino Bracin, Västerbottens läns landsting.
070-380 49 99

Vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-214 43 47

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum