Skip to main content

Lex Maria: Missade fraktur

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 09:35 CET

Den rullstolsburne mannen kommer till sjukhus sedan han vält med sin Permobil. 

Han får hjälp med sina sårskador och röntgas utan att man hittar några frakturer. Han får ett återbesök påföljande dag, då man vid röntgenundersökning upptäcker en knäskada som han läggs in och behandlas för.

När han tre månader senare röntgas i samband med rehabilitering upptäcker man en ny fraktur i höftleden.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 28 eller 070-688 84 40

 

Vänliga hälsningar

Greti Ohlsson
070-518 18 52
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting