Skip to main content

Lex Maria: Missade lungskada

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2018 13:30 CET

En person som cyklat omkull fick luft i lungsäcken som missades av vården.

En person som varit med om en cykelolycka kom in med ambulans till en akutmottagning i länet. Patienten skickades för röntgenundersökning. Undersökningen visade att hen hade ett brott på nyckelbenet. Dessutom fanns luft i lungsäcken men det upptäcktes inte.

En utredning visar att det var flera faktorer som bidrog till missen. Röntgenremissen var inte akutmärkt och bilderna skickades inte för extern granskning.

Patientens lungskada läkte av sig själv, men den missade diagnosen innebar en risk för vårdskada.

___________________________________________________________________________

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Malin Hamrén, chefläkare
Västerbottens läns landsting
090-785 00 00 (växel), malin.hamren@vll.se

___________________________________________________________________________

Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum