Skip to main content

Lex Maria: Missbedömd graviditetslängd

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 10:17 CEST

Kvinnan i 40-årsåldern uppsökte sjukvården för att göra en abort. Graviditetslängden fastställdes med hjälp av ultraljud och klinisk undersökning. Kvinnan beslutade sig för att göra en abort, varefter en medicinsk abort planerades och genomfördes enligt uppsatta rutiner. Efter att aborten genomförts konstaterades att fostret var äldre än den tidigare datering som aborten hade planerats utifrån.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 070-688 84 40.