Skip to main content

Lex Maria: Missförstånd fördröjde diagnos

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 09:30 CEST

Mannen hade fått en förändring ovanför sitt ena knä och vände sig därför till sin hälsocentral. Läkaren uppfattade förändringen som godartad, men missförstånd om en ombokad tid gjorde att mannen inte remitterades för vidare bedömning.

Först när han ett år senare på nytt kontaktar hälsocentralen skickas en remiss till specialist. Förändringen visar sig vara en elakartad tumör och mannen får adekvat vård och uppföljning.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Malin Hamrén, Västerbottens läns landsting,
tfn 070-277 01 07

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
Tfn 070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum