Skip to main content

Lex Maria: Misstänkt rattfyllerist tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 09:50 CEST

En man misstänkt för rattfylleri förs av polisen till psykiatriska klinkens beroendeenhet för blodprovstagning enligt Skellefteåmodellen. Mannen accepterar en uppföljande kontakt med beroendeenheten och förs sedan tillbaka till polisstationen för fortsatt utredning.
När personal från beroendeenheten två dagar senare försöker ringa mannen i hemmet får man inget svar, då mannen tagit sitt liv.

I polisrapporten framgick att mannen till polisen framfört självmordstankar och att han var deprimerad, men att han motsatte sig att polisen skulle kontakta psykiatriska kliniken igen. Anhöriga har senare ifrågasatt polisens hänvisning till olika lagar som hinder för insats och menar att det viktigaste är att rädda liv.

För att klarlägga om det föreligger förbättringsmöjligheter i psykiatriska klinikens och polisens rutiner när det gäller Skellefteåmodellen, lämnar chefläkaren ärendet vidare till Socialstyrelsen för granskning enligt Lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Carl-Gustaf Olofsson, Västerbottens läns landsting, 070-536 49 69.