Skip to main content

Lex Maria: Nedstämd patient tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 12:00 CEST

En person i övre medelåldern hade sömnstörningar och upplevdes av anhöriga som allt mer inåtvänd.

Personen tar telefonkontakt med en psykiatrisk mottagning i länet och får rådet att först besöka sin hälsocentral för en grundläggande bedömning. Hen undersöks enligt gällande vårdprogram och bedöms vara nedstämd med viss ångest, men med låg risk att ta sitt liv. Patienten får sömntabletter och en uppföljning planeras veckan därpå. Två dagar senare tar patienten sitt liv.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Solveig Hällgren, chefläkare, Västerbottens läns landsting
090-785 73 01, 076-805 40 91

Vänliga hälsningar
Lotta Olovsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum