Skip to main content

Lex Maria: Operation planerades utifrån fel diagnos

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 13:00 CEST

En kvinna som opererades för gynekologisk cancer hade en helt annan tumör än den hennes operation planerades utifrån.

Patienten kom från ett annat landsting med misstanke om snabbt växande gynekologisk cancer. Operationen planerades och genomfördes tillsammans med flera specialiteter. Kompletterande röntgenundersökningar som gjordes dagarna innan visade dock tecken på att patienten hade en helt annan typ av tumör än vad man först misstänkte.

Om detta uppmärksammats skulle behandling och operation sannolikt planerats och genomförts på ett annat sätt.

_________________________________________________________________________________

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information:

Solveig Hällgren, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 090-785 73 01 eller 076-805 40 91

_________________________________________________________________________________

Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum